Ajankohtaista

9.10.2019:

Wihurin rahas­ton myön­tä­män avus­tuk­sen tur­vin Verkko-Särössä jul­kais­taan vuo­si­na 2019 – 2020 entis­tä enem­män tie­to­kir­ja­kri­tiik­ke­jä uusis­ta, laa­duk­kais­ta tie­to­teok­sis­ta. Särö kiit­tää avus­tuk­ses­ta!